Ienākt

Ber?u M?zikas un m?kslas pamatskol? konkursa ietavros tika noorganiz?ts atseviš?š konkurss starp klas?m ar nosaukumu "Izlietoto bateriju ??skas". Katra klase sporta z?l? izveidoja ??sku no sav? klas? sav?kt?m izlietot?m baterij?m. Tika apbalvotas 3 visgar?ko ??sku izveidot?jklases, proti, 3.b klase ar audzin?t?ju I.Baumani (35,96 m), 1.a klase ar audzin?t?ju A.Koku (25 m) un 2.a klase ar audzin?t?ju I.Vilderi-Bumburi (24,24 m).

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Visu klašu izveidoto izlietoto bateriju ??sku garums sasniedza 159,71 metru.

Kop? ar pirmsskoli?u izdev?s sav?kt apm?ram 110 kg ar izlietot?m baterij?m.

Esam par za??ku Latviju!

Ar cie?u,

DVAJ Ilze Smilga

Pievienot komentāru