Ienākt

Esam ieg?juši azart?! B?rni m?j?s revid? rota?lietas, kur?m sen k? beiguš?s baterijas.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Eko-skolas R?c?bas dienas ietvaros, esam uzaicin?juši konkurs? piedal?ties Ikš?iles nov. pašvald?bu, d?vinot pastais?tu bateriju v?kšanas kasti.

Pievienot komentāru