Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
241. Baložu vidusskola 665 0.000kg 0.00kg
242. Ziemeļvidzemes internātpamatskola 56 0.000kg 0.00kg
243. Pērses sākumskola 50 0.000kg 0.00kg
244. Babītes vidusskola 926 0.000kg 0.00kg
245. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" 156 0.000kg 0.00kg
246. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 0.000kg 0.00kg
247. Rudes pamatskola 40 0.000kg 0.00kg
248. Straupes pamatskola 92 0.000kg 0.00kg
249. Kuldīgas PII "Cīrulītis" 234 0.000kg 0.00kg
250. Jelgavas 2.pamatskola 675 0.000kg 0.00kg
251. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" 54 0.000kg 0.00kg
252. VPII "Birztaliņa" 54 0.000kg 0.00kg
253. PPII "Zelta Rasa" 213 0.000kg 0.00kg
254. Zemgales vidusskola 274 0.000kg 0.00kg
255. Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 60 0.000kg 0.00kg
256. Limbažu sākumskola 365 0.000kg 0.00kg
257. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" 240 0.000kg 0.00kg
258. Pastendes PII "Ķipars" 130 0.000kg 0.00kg
259. VPII "Dzīpariņš" 215 0.000kg 0.00kg
260. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 229 0.000kg 0.00kg
261. Pelēču pamatskola 62 0.000kg 0.00kg
262. Āgenskalna sākumskola 531 0.000kg 0.00kg
263. LIEPAJAS PII''Zīļūks"" 207 0.000kg 0.00kg
264. Kokneses Mūzikas skola 82 0.000kg 0.00kg
265. Salacgrīvas vidusskola 385 0.000kg 0.00kg
266. Madlienas VPII "Taurenītis" 101 0.000kg 0.00kg
267. Taurupes pamatskola 45 0.000kg 0.00kg
268. Salaspils1.vidusskola 760 0.000kg 0.00kg
269. Kalnciema pagasta vidusskola 150 0.000kg 0.00kg
270. Umurgas pamatskola 103 0.000kg 0.00kg
271. Ventspils 1. pamatskola 402 0.000kg 0.00kg
272. Amatas novada Drabešu Jaunā pamatskola 76 0.000kg 0.00kg
273. Jēkabpils p.i.i "Zvaniņš" 298 0.000kg 0.00kg
274. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola 500 0.000kg 0.00kg
275. Rīgas Ostvalda vidusskola 969 0.000kg 0.00kg
276. Ādažu vidusskola 1441 0.000kg 0.00kg
277. Vecsaules pamatskola 105 0.000kg 0.00kg
278. Sesavas pamatskola 89 0.000kg 0.00kg
279. Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde 85 0.000kg 0.00kg
280. Rīgas Mūzikas internātvidusskola 305 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 370 90177 0.00kg