Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
201. Rēzeknes PII "Bitīte" 187 0.000kg 0.00kg
202. Limbažu 3. vidusskola 415 0.000kg 0.00kg
203. Daugavpils Saskaņas pamatskola 502 0.000kg 0.00kg
204. Mārcienas sākumskola 20 0.000kg 0.00kg
205. Kuldīgas Centra vidusskola 650 0.000kg 0.00kg
206. Rīgas Katoļu ģimnāzija 173 0.000kg 0.00kg
207. Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Lācītis" 143 0.000kg 0.00kg
208. Kusas pamatskola 68 0.000kg 0.00kg
209. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 500 0.000kg 0.00kg
210. Privātā sākumskola "Namiņš" 54 0.000kg 0.00kg
211. Alūksnes PII "Sprīdītis" 230 0.000kg 0.00kg
212. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 78 0.000kg 0.00kg
213. Ventspils 2.vidusskola 544 0.000kg 0.00kg
214. Dzimtmisas pamatskola 104 0.000kg 0.00kg
215. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 91 0.000kg 0.00kg
216. Aizkraukles novada vidusskola 830 0.000kg 0.00kg
217. Vestienas pamatskola 50 0.000kg 0.00kg
218. Tiskādu vidusskola 158 0.000kg 0.00kg
219. PII "Jumītis" 75 0.000kg 0.00kg
220. Alūksnes novada vidusskola 250 0.000kg 0.00kg
221. Auces novada PII "Vecauce" 66 0.000kg 0.00kg
222. Remtes pamatskola 31 0.000kg 0.00kg
223. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 170 0.000kg 0.00kg
224. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" 123 0.000kg 0.00kg
225. Jauniešu biedrība "Dagne" 15 0.000kg 0.00kg
226. Jelgavas 3.sākumskola 674 0.000kg 0.00kg
227. Strautiņu pamatskola 99 0.000kg 0.00kg
228. Ventspils Pārventas pamatskola 300 0.000kg 0.00kg
229. Liepājas PII "Stārķis" 239 0.000kg 0.00kg
230. Ķekavas novada pašvaldības PII ,,Avotiņš" 336 0.000kg 0.00kg
231. Daugavpils BJC"Jaunība", tehniskā jaunrades nodaļa 80 0.000kg 0.00kg
232. Liepājas 3.pamatskola 387 0.000kg 0.00kg
233. Rīgas Pilsētas sākumskola 59 0.000kg 0.00kg
234. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 78 0.000kg 0.00kg
235. Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde 257 0.000kg 0.00kg
236. Zūru pamatskola 160 0.000kg 0.00kg
237. Ata Kronvalda Durbes pamatskola 134 0.000kg 0.00kg
238. Bērnu un jauniešu centrs "Bolderāja" 616 0.000kg 0.00kg
239. Gulbenes sākumskola 288 0.000kg 0.00kg
240. Ozolnieku vidusskola 617 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 370 90177 0.00kg