Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
161. Mārcienas sākumskola 20 0.000kg 0.00kg
162. Kuldīgas Centra vidusskola 650 0.000kg 0.00kg
163. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 0.000kg 0.00kg
164. Rīgas Katoļu ģimnāzija 173 0.000kg 0.00kg
165. Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Lācītis" 143 0.000kg 0.00kg
166. Kusas pamatskola 68 0.000kg 0.00kg
167. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 500 0.000kg 0.00kg
168. Privātā sākumskola "Namiņš" 54 0.000kg 0.00kg
169. Alūksnes PII "Sprīdītis" 230 0.000kg 0.00kg
170. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 78 0.000kg 0.00kg
171. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 950 0.000kg 0.00kg
172. Mārupes nov. PII Zeltrīti 280 0.000kg 0.00kg
173. Ventspils 2.vidusskola 544 0.000kg 0.00kg
174. Dzimtmisas pamatskola 104 0.000kg 0.00kg
175. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 91 0.000kg 0.00kg
176. Aizkraukles novada vidusskola 830 0.000kg 0.00kg
177. Vestienas pamatskola 50 0.000kg 0.00kg
178. Tiskādu vidusskola 158 0.000kg 0.00kg
179. Bauskas Bērnu un jauniešu centra Elektrodarbnīca 24 0.000kg 0.00kg
180. PII "Jumītis" 75 0.000kg 0.00kg
181. Alūksnes novada vidusskola 250 0.000kg 0.00kg
182. Auces novada PII "Vecauce" 66 0.000kg 0.00kg
183. Remtes pamatskola 31 0.000kg 0.00kg
184. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 170 0.000kg 0.00kg
185. Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" 250 0.000kg 0.00kg
186. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" 123 0.000kg 0.00kg
187. Jauniešu biedrība "Dagne" 15 0.000kg 0.00kg
188. Jelgavas 3.sākumskola 674 0.000kg 0.00kg
189. Strautiņu pamatskola 99 0.000kg 0.00kg
190. Ventspils Pārventas pamatskola 300 0.000kg 0.00kg
191. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "SAIME" 139 0.000kg 0.00kg
192. Liepājas PII "Stārķis" 239 0.000kg 0.00kg
193. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 0.000kg 0.00kg
194. Ķekavas novada pašvaldības PII ,,Avotiņš" 336 0.000kg 0.00kg
195. Daugavpils BJC"Jaunība", tehniskā jaunrades nodaļa 80 0.000kg 0.00kg
196. Liepājas 3.pamatskola 387 0.000kg 0.00kg
197. Rīgas Pilsētas sākumskola 59 0.000kg 0.00kg
198. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 78 0.000kg 0.00kg
199. Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde 257 0.000kg 0.00kg
200. Zūru pamatskola 160 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 222 49548 0.00kg