Ienākt
Vietakārtot pieaugošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
222. Zemgales vidusskola 274 0.000kg 0.00kg
221. Liepājas SPII "Gulbītis" 82 0.000kg 0.00kg
220. PPII "Zelta Rasa" 213 0.000kg 0.00kg
219. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" 83 0.000kg 0.00kg
218. VPII "Birztaliņa" 54 0.000kg 0.00kg
217. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" 54 0.000kg 0.00kg
216. Jelgavas 2.pamatskola 675 0.000kg 0.00kg
215. p.i.i. "Varavīksne" 72 0.000kg 0.00kg
214. Kuldīgas PII "Cīrulītis" 234 0.000kg 0.00kg
213. Straupes pamatskola 92 0.000kg 0.00kg
212. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 0.000kg 0.00kg
211. Rudes pamatskola 40 0.000kg 0.00kg
210. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 0.000kg 0.00kg
209. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" 156 0.000kg 0.00kg
208. Babītes vidusskola 926 0.000kg 0.00kg
207. Pērses sākumskola 50 0.000kg 0.00kg
206. Ziemeļvidzemes internātpamatskola 56 0.000kg 0.00kg
205. Baložu vidusskola 665 0.000kg 0.00kg
204. Ozolnieku vidusskola 617 0.000kg 0.00kg
203. Gulbenes sākumskola 288 0.000kg 0.00kg
202. Bērnu un jauniešu centrs "Bolderāja" 616 0.000kg 0.00kg
201. Ata Kronvalda Durbes pamatskola 134 0.000kg 0.00kg
200. Zūru pamatskola 160 0.000kg 0.00kg
199. Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde 257 0.000kg 0.00kg
198. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 78 0.000kg 0.00kg
197. Rīgas Pilsētas sākumskola 59 0.000kg 0.00kg
196. Liepājas 3.pamatskola 387 0.000kg 0.00kg
195. Daugavpils BJC"Jaunība", tehniskā jaunrades nodaļa 80 0.000kg 0.00kg
194. Ķekavas novada pašvaldības PII ,,Avotiņš" 336 0.000kg 0.00kg
193. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 0.000kg 0.00kg
192. Liepājas PII "Stārķis" 239 0.000kg 0.00kg
191. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "SAIME" 139 0.000kg 0.00kg
190. Ventspils Pārventas pamatskola 300 0.000kg 0.00kg
189. Strautiņu pamatskola 99 0.000kg 0.00kg
188. Jelgavas 3.sākumskola 674 0.000kg 0.00kg
187. Jauniešu biedrība "Dagne" 15 0.000kg 0.00kg
186. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" 123 0.000kg 0.00kg
185. Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" 250 0.000kg 0.00kg
184. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 170 0.000kg 0.00kg
183. Remtes pamatskola 31 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 222 49548 0.00kg