Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
231. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" 156 0.000kg 0.00kg
243. Limbažu sākumskola 365 0.000kg 0.00kg
23. Rīgas 66.speciālā vidusskola 289 0.000kg 0.00kg
268. Sesavas pamatskola 89 0.000kg 0.00kg
280. RĪGAS PII "SAULSTARIŅI" 246 0.000kg 0.00kg
293. Jelgavas 6.vidusskola 567 0.000kg 0.00kg
309. Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" 61 0.000kg 0.00kg
323. Pumpuru vidusskola 573 0.000kg 0.00kg
337. Vārkavas vidusskola 117 0.000kg 0.00kg
353. Pāles pamatskolas Pirmsskola 34 0.000kg 0.00kg
68. ŠPOĢU VIDUSSKOLA 300 0.000kg 0.00kg
78. Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" 96 0.000kg 0.00kg
92. PII"Varaviksne" 110 0.000kg 0.00kg
105. Pļaviņu novada ģimnāzija 425 0.000kg 0.00kg
116. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Vidagas mācību vieta 42 0.000kg 0.00kg
130. Olaines 1. vidusskola 946 0.000kg 0.00kg
145. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis" 82 0.000kg 0.00kg
159. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 84 0.000kg 0.00kg
174. Ozolmuižas pamatskola 56 0.000kg 0.00kg
4. Talsu PII Kastanītis" 62 0.000kg 0.00kg
202. Tiskādu vidusskola 158 0.000kg 0.00kg
2. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 0.000kg 0.00kg
232. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 0.000kg 0.00kg
10. Variešu sākumskola 77 0.000kg 0.00kg
256. Madlienas VPII "Taurenītis" 101 0.000kg 0.00kg
269. Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde 85 0.000kg 0.00kg
281. Viļānu pilsētas PII 104 0.000kg 0.00kg
294. Pasaulīte 300 0.000kg 0.00kg
310. Kristiga PII 200 0.000kg 0.00kg
324. Valmieras pilsētas 5. PII''Vālodzīte''strukturvienība ''Krācītes'' 120 0.000kg 0.00kg
338. Madlienas vidusskolas KRAPES filiāle un pirmskolas grupiņa 16 0.000kg 0.00kg
8. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 0.000kg 0.00kg
55. Ēdoles pamatskola 86 0.000kg 0.00kg
41. Ķekavas vidusskola 1088 0.000kg 0.00kg
79. Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 156 0.000kg 0.00kg
93. Valdemārpils vidusskola 250 0.000kg 0.00kg
16. Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde " Mūsmājas" 130 0.000kg 0.00kg
117. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 125 0.000kg 0.00kg
131. Aizupes pamatskola 248 0.000kg 0.00kg
146. Daugavpils12.vidusskola 560 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 364 89510 0.00kg