Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
118. Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" 200 0.000kg 0.00kg
134. Ventspils Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte" 190 0.000kg 0.00kg
150. Puzes pamatskola 64 0.000kg 0.00kg
164. Rīgas Katoļu ģimnāzija 173 0.000kg 0.00kg
180. PII "Jumītis" 75 0.000kg 0.00kg
195. Daugavpils BJC"Jaunība", tehniskā jaunrades nodaļa 80 0.000kg 0.00kg
211. Rudes pamatskola 40 0.000kg 0.00kg
14. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Lāsīte 122 0.000kg 0.00kg
12. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 791 0.000kg 0.00kg
41. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 82 0.000kg 0.00kg
57. Aizkraukles novada vidusskola - sākumskolas klases 300 0.000kg 0.00kg
72. Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde 223 0.000kg 0.00kg
87. Privātā vidusskola "Patnis" 338 0.000kg 0.00kg
102. Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde 163 0.000kg 0.00kg
119. Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" 141 0.000kg 0.00kg
135. Jaunjelgavas vidusskola 204 0.000kg 0.00kg
151. Dobeles Bērnu un Jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" 60 0.000kg 0.00kg
165. Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Lācītis" 143 0.000kg 0.00kg
181. Alūksnes novada vidusskola 250 0.000kg 0.00kg
196. Liepājas 3.pamatskola 387 0.000kg 0.00kg
212. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 0.000kg 0.00kg
15. PII''Mārpuķīte'' 114 0.000kg 0.00kg
28. VPII "Ābelīte" 100 0.000kg 0.00kg
42. Sējas pamatskola 164 0.000kg 0.00kg
58. PII "Madariņa'' 132 0.000kg 0.00kg
73. Skola mazajiem Poga 70 0.000kg 0.00kg
88. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" 185 0.000kg 0.00kg
103. Salaspils novada pašvaldības PII "Daugaviņa" 120 0.000kg 0.00kg
120. Saldus pamatskola 394 0.000kg 0.00kg
136. Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 55 0.000kg 0.00kg
152. Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs 167 0.000kg 0.00kg
166. Kusas pamatskola 68 0.000kg 0.00kg
182. Auces novada PII "Vecauce" 66 0.000kg 0.00kg
197. Rīgas Pilsētas sākumskola 59 0.000kg 0.00kg
213. Straupes pamatskola 92 0.000kg 0.00kg
16. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,, 48 0.000kg 0.00kg
29. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Māriņa" 126 0.000kg 0.00kg
43. Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola 104 0.000kg 0.00kg
59. Vaboles vidusskola 109 0.000kg 0.00kg
74. Aizkraukles pagasta sākumskola 59 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 222 49548 0.00kg