Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa 10 0.000kg 0.00kg
2. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 0.000kg 0.00kg
3. Zilupes PII 70 0.000kg 0.00kg
4. Talsu PII Kastanītis" 62 0.000kg 0.00kg
5. Annas Brigaderes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
6. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība 34 0.000kg 0.00kg
7. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 160 0.000kg 0.00kg
8. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ķiparu nams" 60 0.000kg 0.00kg
9. Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa" 120 0.000kg 0.00kg
10. PPII BrīnumPupa 34 0.000kg 0.00kg
11. Nīcas novada PII "Spārīte" 100 0.000kg 0.00kg
12. pirmsskolas iestāde "Margrietiņa" 180 0.000kg 0.00kg
13. Rīgas 225.pirmsskolas izglītības iestāde 190 0.000kg 0.00kg
14. Jelgavas PII "Gaismiņa" 114 0.000kg 0.00kg
15. Rīgas 66.speciālā vidusskola 289 0.000kg 0.00kg
16. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 629 0.000kg 0.00kg
17. Liepājas SPII "Gulbītis" 82 0.000kg 0.00kg
18. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola 90 0.000kg 0.00kg
19. Saldus PII Sienāzītis 122 0.000kg 0.00kg
20. Krustpils pamatskola 186 0.000kg 0.00kg
21. Dricānu vidusskola 153 0.000kg 0.00kg
22. Tārgales pamatskola 130 0.000kg 0.00kg
23. Ķekavas vidusskola 1088 0.000kg 0.00kg
24. Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde 223 0.000kg 0.00kg
25. Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" 250 0.000kg 0.00kg
26. Talsu pamatskola 235 0.000kg 0.00kg
27. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" 114 0.000kg 0.00kg
28. Ventspils 6.vidusskola 693 0.000kg 0.00kg
29. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 297 0.000kg 0.00kg
30. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 791 0.000kg 0.00kg
31. Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" 2908 0.000kg 0.00kg
32. PII "Madariņa'' 132 0.000kg 0.00kg
33. Ēdoles pamatskola 86 0.000kg 0.00kg
34. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Lāsīte 122 0.000kg 0.00kg
35. PII''Mārpuķīte'' 114 0.000kg 0.00kg
36. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,, 48 0.000kg 0.00kg
37. Lazdonas pamatskola 52 0.000kg 0.00kg
38. Jelgavas 5. vidusskola 625 0.000kg 0.00kg
39. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 230 0.000kg 0.00kg
40. PII "Dartija" 170 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 307 73739 0.00kg