Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa 10 0.000kg 0.00kg
2. PII"Varaviksne" 110 0.000kg 0.00kg
3. Talsu PII Kastanītis" 62 0.000kg 0.00kg
4. Kuldīgas pamatskola 177 0.000kg 0.00kg
5. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 0.000kg 0.00kg
6. Zilupes PII 70 0.000kg 0.00kg
7. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" 126 0.000kg 0.00kg
8. Annas Brigaderes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
9. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 0.000kg 0.00kg
10. Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 55 0.000kg 0.00kg
11. Tārgales pamatskola 130 0.000kg 0.00kg
12. Variešu sākumskola 77 0.000kg 0.00kg
13. Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" 250 0.000kg 0.00kg
14. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ķiparu nams" 60 0.000kg 0.00kg
15. PII Dzirnaviņas 68 0.000kg 0.00kg
16. Talsu novada, Laidzes pagasta PII "Papardīte" 57 0.000kg 0.00kg
17. Rīgas 66.speciālā vidusskola 289 0.000kg 0.00kg
18. Ozolnieku PII "Pūcīte" 104 0.000kg 0.00kg
19. Rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestāde 70 0.000kg 0.00kg
20. Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde " Mūsmājas" 130 0.000kg 0.00kg
21. Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde 120 0.000kg 0.00kg
22. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 0.000kg 0.00kg
23. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' 39 0.000kg 0.00kg
24. Misas vidusskola 137 0.000kg 0.00kg
25. Ventspils PII Zvaigznīte 150 0.000kg 0.00kg
26. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 629 0.000kg 0.00kg
27. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" 114 0.000kg 0.00kg
28. Jelgavas PII "Gaismiņa" 114 0.000kg 0.00kg
29. Saldus PII Sienāzītis 122 0.000kg 0.00kg
30. Privātsākumskola "Varavīksne" 52 0.000kg 0.00kg
31. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība 34 0.000kg 0.00kg
32. Aglonas vidusskola 155 0.000kg 0.00kg
33. pirmsskolas iestāde "Margrietiņa" 180 0.000kg 0.00kg
34. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 160 0.000kg 0.00kg
35. p.i.i. "Varavīksne" 72 0.000kg 0.00kg
36. Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa" 120 0.000kg 0.00kg
37. Uļjanovas PII "Skudriņa" 69 0.000kg 0.00kg
38. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 73 0.000kg 0.00kg
39. Valmieras Pārgaujas sākumskola 600 0.000kg 0.00kg
40. Kuldīgas PII " Bitīte''- attīstības centrs 212 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 370 90177 0.00kg