Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Sikšņu pamatskola 48 37.742kg 1811.60kg
2. Zilupes PII 71 11.634kg 826.00kg
3. Jauniešu biedrība "Dagne" 15 8.763kg 131.45kg
4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 82 6.430kg 527.30kg
5. Tukuma Tautskola 20 6.275kg 125.50kg
6. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 4.328kg 138.50kg
7. Ventspils PII "Varavīksne" 110 4.000kg 440.00kg
8. Talsu PII Kastanītis" 62 3.435kg 213.00kg
9. Saldus PII "Graudiņš" 94 3.365kg 316.30kg
10. Tārgales pamatskola 130 3.023kg 393.00kg
11. Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 46 2.689kg 123.70kg
12. Kuldīgas pamatskola 177 2.489kg 440.50kg
13. PPII Skola mazajiem Poga 70 2.293kg 160.50kg
14. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 2.289kg 87.00kg
15. PPII BrīnumPupa 34 2.118kg 72.00kg
16. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" 126 1.909kg 240.50kg
17. Gaiķu pamatskola 39 1.897kg 74.00kg
18. Murmastienes pamatskola 50 1.760kg 88.00kg
19. Variešu sākumskola 77 1.694kg 130.45kg
20. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 629 1.689kg 1062.30kg
21. Nīkrāces pamatskola 62 1.613kg 100.00kg
22. Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa" 120 1.593kg 191.15kg
23. Liepājas PII "Delfīns" 250 1.548kg 387.00kg
24. Jelgavas PII "Kāpēcīši" 286 1.521kg 435.00kg
25. Aizupes pamatskola 248 1.426kg 353.55kg
26. Laidzes pagasta PII "Papardīte" 57 1.395kg 79.50kg
27. Rudes pamatskola 40 1.360kg 54.40kg
28. Dignājas pamatskola 36 1.356kg 48.80kg
29. Penkules pamatskola 98 1.265kg 124.00kg
30. Rīgas 66.speciālā vidusskola 289 1.263kg 365.00kg
31. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mans lācis" 57 1.168kg 66.60kg
32. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola 333 1.159kg 386.00kg
33. Puzes pamatskola 64 1.141kg 73.00kg
34. Rīgas PII "Priedīte" 116 1.086kg 126.00kg
35. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons'' 139 1.072kg 149.00kg
36. Jelgavas PII "Gaismiņa" 114 1.070kg 122.00kg
37. Saldus PII Sienāzītis 122 1.066kg 130.00kg
38. Jēkabpils p.i.i "Zvaniņš" 298 1.054kg 314.00kg
39. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 160 1.050kg 168.00kg
40. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 1.044kg 47.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 89902 21065.23kg