Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Sikšņu pamatskola 48 37.742kg 1811.60kg
2. Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa 10 16.580kg 165.80kg
3. Zilupes PII 71 11.634kg 826.00kg
4. Jauniešu biedrība "Dagne" 15 8.763kg 131.45kg
5. Ziemeļvidzemes internātpamatskola 56 7.266kg 406.90kg
6. Mārcienas sākumskola 20 6.650kg 133.00kg
7. Madlienas VPII "Taurenītis" 101 6.449kg 651.30kg
8. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 82 6.430kg 527.30kg
9. Tukuma Tautskola 20 6.275kg 125.50kg
10. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 4.328kg 138.50kg
11. Ventspils PII "Varavīksne" 110 4.000kg 440.00kg
12. Talsu PII Kastanītis" 62 3.435kg 213.00kg
13. Saldus PII "Graudiņš" 94 3.365kg 316.30kg
14. Madlienas vidusskolas KRAPES filiāle un pirmskolas grupiņa 16 3.106kg 49.70kg
15. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde 32 3.031kg 97.00kg
16. Tārgales pamatskola 130 3.023kg 393.00kg
17. Skaistkalnes vidusskolas (mazā skola) 54 2.887kg 155.90kg
18. Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 46 2.689kg 123.70kg
19. Kuldīgas pamatskola 177 2.489kg 440.50kg
20. PPII Skola mazajiem Poga 70 2.293kg 160.50kg
21. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 2.289kg 87.00kg
22. PPII BrīnumPupa 34 2.118kg 72.00kg
23. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ķiparu nams" 60 2.108kg 126.50kg
24. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" 126 1.909kg 240.50kg
25. Gaiķu pamatskola 39 1.897kg 74.00kg
26. Murmastienes pamatskola 50 1.760kg 88.00kg
27. Variešu sākumskola 77 1.694kg 130.45kg
28. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 629 1.689kg 1062.30kg
29. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' 39 1.679kg 65.50kg
30. PPII "Zelta Rasa" 176 1.676kg 295.00kg
31. Umurgas pamatskola 103 1.621kg 167.00kg
32. Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" 139 1.619kg 225.00kg
33. Nīkrāces pamatskola 62 1.613kg 100.00kg
34. Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa" 120 1.593kg 191.15kg
35. Beverīnas novada Kauguru pagasta PII "Pasaciņa 80 1.578kg 126.20kg
36. Liepājas PII "Delfīns" 250 1.548kg 387.00kg
37. Jelgavas PII "Kāpēcīši" 286 1.521kg 435.00kg
38. PII Dzirnaviņas 68 1.449kg 98.50kg
39. Aizupes pamatskola 248 1.426kg 353.55kg
40. Laidzes pagasta PII "Papardīte" 57 1.395kg 79.50kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg