Ienākt
Gads:
Vietakārtot pieaugošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Faktiskais daudzums Bateriju daudzums uz skolēnu
364. Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola. 47 0.00kg 0.000kg
363. Pāles pamatskolas PII grupas 29 0.00kg 0.000kg
362. Ventspils 6.vidusskola 602 0.00kg 0.000kg
361. Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 93 0.00kg 0.000kg
360. Rīgas Sanatorijas internātpamatskola 143 0.00kg 0.000kg
359. Vidagas Sikšņu pamatskola 22 0.00kg 0.000kg
358. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" 206 0.00kg 0.000kg
357. Teteles pamatskola 146 0.00kg 0.000kg
356. Birzgales pamatskola 98 0.00kg 0.000kg
355. Palsmanes internātpamatskola 91 0.00kg 0.000kg
354. Augstkalnes vidusskola 198 0.00kg 0.000kg
353. Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi" 100 0.00kg 0.000kg
352. Vērgales pamatskola 97 0.00kg 0.000kg
351. Ventspils 3.vidusskola 380 0.00kg 0.000kg
350. Daugavpils Valsts ģimnāzija 303 0.00kg 0.000kg
349. Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde 13 0.00kg 0.000kg
348. PII''Graudiņš'' 85 0.00kg 0.000kg
347. PII ''Pasaulīte" 300 0.00kg 0.000kg
346. Rīgas Imantas vidusskola 730 0.00kg 0.000kg
345. PĀLES PAMATSKOLA 90 0.00kg 0.000kg
344. Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestāde 93 0.00kg 0.000kg
343. Alūksnes novada vidusskola 263 0.00kg 0.000kg
342. Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs 118 0.00kg 0.000kg
341. zinātkāres centrs "ZINOO Daugavpils" 25 0.00kg 0.000kg
340. Saldus novads Lutriņu pamatskola 75 0.00kg 0.000kg
339. Rites pamatskola 52 0.00kg 0.000kg
338. Jauniešu biedrība Dagne 15 0.00kg 0.000kg
337. Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 115 0.00kg 0.000kg
336. Salas pamatskola Preiļu novads 42 0.00kg 0.000kg
335. Liepājas 8.vidusskola 580 0.00kg 0.000kg
334. Jaunburtnieku pamatskola 82 0.00kg 0.000kg
333. Ventspils 2.vidusskola 538 0.00kg 0.000kg
332. Daugavpils BJC "Jaunība", Tehniskās modelēšanas nodaļa 120 0.00kg 0.000kg
331. ppii Lotte 70 0.00kg 0.000kg
330. Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta PII "Pasaciņa" 74 0.00kg 0.000kg
329. Garkalnes MVV pirmsskola 145 0.00kg 0.000kg
328. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 131 0.00kg 0.000kg
327. PII "Bitite" 274 0.00kg 0.000kg
326. Subates pamatskola 55 0.00kg 0.000kg
325. Valmieras 2.vidusskola 340 0.00kg 0.000kg

Lapas