Ienākt
(0 komentāri)
Autors: Salaspils novada pašvaldības PII "Daugaviņa", datums: 
27.02.2018 - 12:46
mūsu Ekopadome
(0 komentāri)
Autors: Salaspils novada pašvaldības PII "Daugaviņa", datums: 
27.02.2018 - 11:17
Šajā mācību gadā ir veicies labāk nekā iepriekš. Mazie bērni čakli un ar prieku iesaistījās zaļajās...
(0 komentāri)
Autors: Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte", datums: 
26.02.2018 - 12:04
Pirmajā gadā mums veicies ļoti labi. Bērni ar prieku iesaistījās. Arī mums bija izglītojošs...
(0 komentāri)
Autors: Jelgavas pirmsskolas izglītība iestāde "Vārpiņa", datums: 
26.02.2018 - 11:21
Visu septi?u grupu audz?k?i ar lielu entuziasmu un azartu piekrita piedal?ties bateriju v?kšanas...
(0 komentāri)
Autors: Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola, datums: 
26.02.2018 - 10:42
Pirmo gadu piedalāmies un esam jau daudz savākuši. Turpināsim!!!
(0 komentāri)
Autors: Ventspils PII Zvaigznīte, datums: 
19.02.2018 - 11:40
Pie mums notika informatīvi izklaidējošs pasākums, izlietoto bateriju vākšanas konkursa "Tīrai...
(0 komentāri)
Autors: Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa", datums: 
14.02.2018 - 14:24
Esam jau daudz savākuši. Turpināsim!!!
(0 komentāri)
Autors: Rīgas Juglas vidusskolas Sākumskola, datums: 
07.02.2018 - 13:27
Beidzot esam tikuši pie kārtīgiem svariem! Jāmudina skolēni pēdējam solim!
(0 komentāri)
Autors: Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle, datums: 
17.01.2018 - 11:45
Šoned?? ?paši uzsveram nepieciešam?bu v?kt baterijas. foakleysunglasses.com http://...
(0 komentāri)
Autors: Talsu pamatskola, datums: 
01.12.2017 - 10:15
Skol?ni ir akt?vi. Esam sav?kuši pilnu konteinera kasti ar baterij?m. Akt?v?kie 1.klases, 5.a, 7....

Lapas