Ienākt
Vieta Vārds Uzvārds Skolas nosaukums Savāktais daudzumskārtot pieaugošā secībā
1. Grēta Luīze Jansone Talsu PII Kastanītis" 77.20kg
2. Markuss Arulis Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa 28.00kg
3. Paula Zolmane Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa" 20.00kg
4. Sergejs Račkovskis Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 16.00kg
5. Dāvis Braže PII Dzirnaviņas 9.00kg
6. Artūrs krauss Jelgavas PII "Gaismiņa" 7.51kg
7. Norberts Vinters PPII BrīnumPupa 1.00kg